Thiết bị lưu trữ

Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS124

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS124 Đồng bộ tập tin giữa thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS124 và các dịch vụ đám mây công cộng bằng Synology Cloud Sync. Giữ lại các bản sao lưu cục bộ của dữ liệu lưu trên Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, v.v. và đảm bảo quyền sở hữu dữ liệu.

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS224+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS224+ Thiết bị NAS 2 Bays là giải pháp lưu trữ mạng nhỏ gọn, được thiết kế để quản lý dữ liệu và các nội dung đa phương tiện của bạn một cách hợp lý.

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS223J

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS223J NAS Synology DiskStation DS223J giải pháp lưu trữ nhỏ gọn, yên tĩnh và tiết kiệm năng lượng. Cấu hình Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223J để quản lý tất cả tài liệu, ảnh và các tập tin khác hoặc bảo vệ tài sản vật chất bằng hệ thống giám sát video chuyên nghiệp.

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS423

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS423  

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS423+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS423+ 4 bay DiskStation, Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz (Turbo 2.7 Ghz), 2GB RAM (up to 6GB)/ 2 x M.2 2280 NVMe slots •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz (Turbo 2.7 Ghz) •  Memory: 2 GB Non-ECC DDR4 onboard •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD & 2 x M.2 2280 NVMe slots •  Max Internal Capacity: 64TB  •  External Ports: USB 3.2 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 30

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1823xs+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1823xs+ 8-bay DiskStation, 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz, 8 GB RAM •  CPU: AMD Ryzen V1780B 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz •  Memory: 8 GB DDR4 ECC SODIMM •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 32 GB (16 GB x 2) •  External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port •  Size (HxWxD) (mm) : 166 x 343 x 243 mm •  Weight: 6.2 kg

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS723+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS723+ 2-bay DiskStation, 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 2GB RAM •  CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz •  Memory: 2 GB DDR4 ECC •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 7 (DX517 x 1) •  External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port •  Size (HxWxD) (mm) : 166 x 106 x 223 mm •  Weight: 1.51 kg •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS223

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS223 2-bay DiskStation, 4-core 1.7 GHz • CPU: Realtek RTD1619B 4-core 1.7 GHz • Memory: 2 GB DDR4 non-ECC • Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD • Hot Swappable Drive: Yes • External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port x 3 • Size (HxWxD) (mm) : 165 x 108 x 232.7 mm • Weight: 1.28 kg • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1 • Form factor: Desktop • Maximum IP cam: 20 (including 2 Free License)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS923+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS923+ 4-bay DiskStation, 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 4 GB RAM • CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz • Memory: 4 GB DDR4 ECC • Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD • Max Internal Capacity: 9 (DX517 x 1) • External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port x 2 • Size (HxWxD) (mm) : 166 x 199 x 223 mm • Weight: 2.24 kg • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 (with Link Aggregation / Failover support) • Form factor: Desktop

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1522+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1522+ 5-bay DiskStation (up to 15-bay), 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 8GB RAM (Up to 32GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI)z •  Memory: 8 GB DDR4 ( 8GB x 1, 2slot), up to 32GB •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA SSD, M2.2280 NVMe SSD (2 slot) (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 80 TB (16 TB drive x 5)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2422+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2422+ 12-bay DiskStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 32GB) • CPU: AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2.2 GHz • Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) • Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB with 2 x D4ES01-16G) • Compatible drive types: - 12 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - Only drives listed on the compatibility list can be used to create storage pools • Hot swappable drives: Yes

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3622xs+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3622xs+ 12-bay DiskStation (up to 36-bay), Six Core 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz), 16GB RAM (up to 48GB) •  CPU: Intel® Xeon® D-1531 6-core (12-thread) 2.2 GHz, turbo boost up to 2.7 GHz •  Hardware encryption: AES-NI •  Memory: 16 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 48 GB) •  Compatible drive types: - 12 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - Only drives listed on the compatibility list can be used to create storage pools

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3617xsII

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3617xsII Thay thế NAS Synology DS3617xs 12-bay DiskStation (up to 36-bay), Quad Core 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz), 16GB RAM (up to 48GB) •  CPU: Intel Xeon D-1527 Quad Core 2.2 GHz •  Memory: 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM (8GB x2, 4 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD •  Max Internal Capacity: 192TB (16TB drive x 12) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 576TB (192TB + 16TB drive x 24)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology NAS DS2419+II

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2419+II Thay thế NAS Synology DS2419+ 12-bay DiskStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 32GB) •  CPU: Intel Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz •  Memory: 4 GB DDR4 (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD •  Max Internal Capacity: 192TB (16TB drive x 12) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 384 TB (192TB + 16TB drive x 12) •  External Ports: USB 3.0 x 2,  Expansion Port x 1

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+ Thay thế NAS Synology DS1819+ 8-bay DiskStation (up to 18-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional) •  CPU: AMD Ryzen V1500B Quad Core 2.2 GHz •  Memory: 4GB DDR4 ECC SODIMM (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD (2 slot) •  Max Internal Capacity: 128 TB (16 TB drive x 8) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 288 TB (128TB + 16TB drive x 10)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621+ (EOL)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621+ (EOL) Thay thế cho DS1618+ 6-bay DiskStation (up to 16-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), M.2 SATA SSD/ Dual M.2 SATA/NVMe SSD •  CPU: AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) •  Compatible drive type:  - 6 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) •  Max Internal Capacity: 96 TB (16TB drive x 6)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621xs+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621xs+ 6-bay DiskStation (up to 16-bay), Quad Core 2.2 GHz (upto 2.7GHz), 8GB RAM (up to 32GB) •  CPU: Intel Xeon D-1527 Quad Core 2.2 GHz, Turbo boost up to 2.7 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 8 GB DDR4 (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  6 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD, 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 96 TB (16 TB drive x 6)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS120J (EOL)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS120J (EOL) 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz , 2GB RAM (up to 6GB) •  CPU:  Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 2 GB DDR4 (up to 6GB [2Gb+4Gb], 1 slot) •  Internal HDD/SSD:  2 x 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2, USBCopy

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1520+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1520+ Thay thế cho DS1019+ Drive Bays: 5 CPU Model: Intel Celeron J4125 CPU Architecture: 64-bit CPU Frequency: 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz Hardware Encryption Engine (AES-NI) System Memory: 8 GB DDR4 non-ECC Memory Module Pre-installed:  8 GB (4 GB + 4 GB)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+ Sản phẩm thay thế cho DS218+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz, 2GB RAM (up to 6GB) •  CPU:  Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 2 GB DDR4 (up to 6GB [2Gb+4Gb], 1 slot) •  Internal HDD/SSD:  2 x 3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2, USB   

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+ (EOL) Thay thế cho DS718+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), Quad-core 2.0 (base frequency) / 2.7 (burst frequency) GHz, 2GB RAM (up to 6GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz •  Memory: 2 GB DDR4 (2GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+ 4-bay DiskStation, Dual Core 2.0 (base frequency) / 2.9 (burst frequency) GHz, 2GB RAM (up to 6GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4025 Dual Core 2.0 GHz •  Memory: 2 GB DDR4 (2GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 64TB (16TB drive x 4) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 •  Disk hot swap support •  Form factor: Desktop

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS920+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS920+ (EOL) Thay thế cho DS918+ 4-bay DiskStation (up to 9-bay), Quad-core 2.0 (base frequency) / 2.7 (burst frequency) GHz, 4GB RAM (up to 8GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz •  Memory: 4 GB DDR4 (4GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 64 TB (16 TB drive x 4)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS115J

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS115J - CPU: Marvell Armada 370 800MHz - Memory: 256MB DDR3 - Loại HDD/SSD tương thích: 3.5” or 2.5” SATA(II) X 1 (hard drives not included) - Max Internal Capacity: 6TB (1 X 6TB HDD) - External Ports: USB 2.0 X 2 - Size (HxWxD) (mm): 166 X 71 X 224 - Weight: 0.71 kg - LAN: Gigabit X 1  

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1517

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1517 - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Số User tối đa: 1500 - Số kết nối đồng thời: 2000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS216se

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS216se - CPU: Marvell Armada 370 88F6707 32bit - Memory: 256 MB DDR3 - Loại HDD/SSD tương thích: 3.5” or 2.5” SATA HDD, SATA SSD - Max Internal Capacity: 24TB (2 X 12TB HDD) - Cổng hỗ trợ: USB 2.0 X 2, RJ45 1GbE LAN x 1

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220J (EOL)

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220J (EOL) Sản phẩm thay thế cho DS218J 2-bay DiskStation, Dual Core 1.4 GHz, 512MB RAM •  CPU: Realtek RTD1296 Quad Core 1.4 GHz 64bit •  Memory: 512 MB DDR4 •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD (with optional 2.5" Disk Holder) •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1 •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 12

Hiển thị 1 - 27 / 46 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng