Bộ lọc

Xóa bộ lọc
Màu

Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS423+ 4 bay DiskStation, Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz (Turbo 2.7 Ghz), 2GB RAM (up to 6GB)/ 2 x M.2 2280 NVMe slots •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz (Turbo 2.7 Ghz) •  Memory: 2 GB Non-ECC DDR4 onboard •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD & 2 x M.2 2280 NVMe slots •  Max Internal Capacity: 64TB  •  External Ports: USB 3.2 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 30
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1823xs+ 8-bay DiskStation, 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz, 8 GB RAM •  CPU: AMD Ryzen V1780B 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz •  Memory: 8 GB DDR4 ECC SODIMM •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 32 GB (16 GB x 2) •  External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port •  Size (HxWxD) (mm) : 166 x 343 x 243 mm •  Weight: 6.2 kg
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS723+ 2-bay DiskStation, 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 2GB RAM •  CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz •  Memory: 2 GB DDR4 ECC •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 7 (DX517 x 1) •  External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port •  Size (HxWxD) (mm) : 166 x 106 x 223 mm •  Weight: 1.51 kg •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS223 2-bay DiskStation, 4-core 1.7 GHz • CPU: Realtek RTD1619B 4-core 1.7 GHz • Memory: 2 GB DDR4 non-ECC • Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD • Hot Swappable Drive: Yes • External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port x 3 • Size (HxWxD) (mm) : 165 x 108 x 232.7 mm • Weight: 1.28 kg • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1 • Form factor: Desktop • Maximum IP cam: 20 (including 2 Free License)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS923+ 4-bay DiskStation, 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 4 GB RAM • CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz • Memory: 4 GB DDR4 ECC • Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or M.2 2280 NVMe SSD • Max Internal Capacity: 9 (DX517 x 1) • External Ports: USB 3.2 Gen 1 Port x 2 • Size (HxWxD) (mm) : 166 x 199 x 223 mm • Weight: 2.24 kg • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 (with Link Aggregation / Failover support) • Form factor: Desktop
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1522+ 5-bay DiskStation (up to 15-bay), 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 8GB RAM (Up to 32GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI)z •  Memory: 8 GB DDR4 ( 8GB x 1, 2slot), up to 32GB •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA SSD, M2.2280 NVMe SSD (2 slot) (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 80 TB (16 TB drive x 5)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2422+ 12-bay DiskStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 32GB) • CPU: AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2.2 GHz • Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) • Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB with 2 x D4ES01-16G) • Compatible drive types: - 12 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - Only drives listed on the compatibility list can be used to create storage pools • Hot swappable drives: Yes
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology 12-bay DS3622xs+ 12-bay DiskStation (up to 36-bay), Six Core 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz), 16GB RAM (up to 48GB) •  CPU: Intel® Xeon® D-1531 6-core (12-thread) 2.2 GHz, turbo boost up to 2.7 GHz •  Hardware encryption: AES-NI •  Memory: 16 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 48 GB) •  Compatible drive types: - 12 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - Only drives listed on the compatibility list can be used to create storage pools
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3617xsII Thay thế NAS Synology DS3617xs 12-bay DiskStation (up to 36-bay), Quad Core 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz), 16GB RAM (up to 48GB) •  CPU: Intel Xeon D-1527 Quad Core 2.2 GHz •  Memory: 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM (8GB x2, 4 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD •  Max Internal Capacity: 192TB (16TB drive x 12) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 576TB (192TB + 16TB drive x 24)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2419+II Thay thế NAS Synology DS2419+ 12-bay DiskStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 32GB) •  CPU: Intel Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz •  Memory: 4 GB DDR4 (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA HDD,  or 2.5" SATA SSD •  Max Internal Capacity: 192TB (16TB drive x 12) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 384 TB (192TB + 16TB drive x 12) •  External Ports: USB 3.0 x 2,  Expansion Port x 1
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+ Thay thế NAS Synology DS1819+ 8-bay DiskStation (up to 18-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional) •  CPU: AMD Ryzen V1500B Quad Core 2.2 GHz •  Memory: 4GB DDR4 ECC SODIMM (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD (2 slot) •  Max Internal Capacity: 128 TB (16 TB drive x 8) •  Maximum Capacity with Expansion Units: 288 TB (128TB + 16TB drive x 10)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621+ Thay thế cho DS1618+ 6-bay DiskStation (up to 16-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), M.2 SATA SSD/ Dual M.2 SATA/NVMe SSD •  CPU: AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) •  Compatible drive type:  - 6 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) •  Max Internal Capacity: 96 TB (16TB drive x 6)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621xs+ 6-bay DiskStation (up to 16-bay), Quad Core 2.2 GHz (upto 2.7GHz), 8GB RAM (up to 32GB) •  CPU: Intel Xeon D-1527 Quad Core 2.2 GHz, Turbo boost up to 2.7 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 8 GB DDR4 (4GB x 1, 2 slot) •  Internal HDD/SSD:  6 x 3.5"" or 2.5"" SATA HDD/SSD, 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 96 TB (16 TB drive x 6)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS120J 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz , 2GB RAM (up to 6GB) •  CPU:  Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 2 GB DDR4 (up to 6GB [2Gb+4Gb], 1 slot) •  Internal HDD/SSD:  2 x 3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2, USBCopy
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1520+ Thay thế cho DS1019+ Drive Bays: 5 CPU Model: Intel Celeron J4125 CPU Architecture: 64-bit CPU Frequency: 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz Hardware Encryption Engine (AES-NI) System Memory: 8 GB DDR4 non-ECC Memory Module Pre-installed:  8 GB (4 GB + 4 GB)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+ Sản phẩm thay thế cho DS218+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz, 2GB RAM (up to 6GB) •  CPU:  Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz •  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) •  Memory: 2 GB DDR4 (up to 6GB [2Gb+4Gb], 1 slot) •  Internal HDD/SSD:  2 x 3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD (drives not included) •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2, USB   
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+ (EOL) Thay thế cho DS718+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), Quad-core 2.0 (base frequency) / 2.7 (burst frequency) GHz, 2GB RAM (up to 6GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz •  Memory: 2 GB DDR4 (2GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+ 4-bay DiskStation, Dual Core 2.0 (base frequency) / 2.9 (burst frequency) GHz, 2GB RAM (up to 6GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4025 Dual Core 2.0 GHz •  Memory: 2 GB DDR4 (2GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 64TB (16TB drive x 4) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 •  Disk hot swap support •  Form factor: Desktop
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS920+ (EOL) Thay thế cho DS918+ 4-bay DiskStation (up to 9-bay), Quad-core 2.0 (base frequency) / 2.7 (burst frequency) GHz, 4GB RAM (up to 8GB), M.2 2280 NVMe SSD •  CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0 GHz •  Memory: 4 GB DDR4 (4GB x 1, 1 slot empty) •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD & M.2 2280 NVMe SSD •  Max Internal Capacity: 64 TB (16 TB drive x 4)
Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS115J - CPU: Marvell Armada 370 800MHz - Memory: 256MB DDR3 - Loại HDD/SSD tương thích: 3.5” or 2.5” SATA(II) X 1 (hard drives not included) - Max Internal Capacity: 6TB (1 X 6TB HDD) - External Ports: USB 2.0 X 2 - Size (HxWxD) (mm): 166 X 71 X 224 - Weight: 0.71 kg - LAN: Gigabit X 1  
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1517 - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Số User tối đa: 1500 - Số kết nối đồng thời: 2000
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS216se - CPU: Marvell Armada 370 88F6707 32bit - Memory: 256 MB DDR3 - Loại HDD/SSD tương thích: 3.5” or 2.5” SATA HDD, SATA SSD - Max Internal Capacity: 24TB (2 X 12TB HDD) - Cổng hỗ trợ: USB 2.0 X 2, RJ45 1GbE LAN x 1
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220J Sản phẩm thay thế cho DS218J 2-bay DiskStation, Dual Core 1.4 GHz, 512MB RAM •  CPU: Realtek RTD1296 Quad Core 1.4 GHz 64bit •  Memory: 512 MB DDR4 •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD (with optional 2.5"" Disk Holder) •  Max Internal Capacity: 32 TB (16 TB drive x 2) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1 •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 12
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology FlashStation FS1018 Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology FlashStation FS1018 với thiết kế nhỏ gọn, 12-bay, Ngoài việc tăng cường hiệu suất và độ trễ thấp của tất cả các ổ đĩa SSD. Thiết bị NAS sử dụng CPU Pentium D1508 Dual-core và bộ nhớ RAM 8GB DDR4 ECC, có thể nâng cấp tối đa 32GB. FS1018 hỗ trợ 1 card mở rộng PCIe 3.0 x8 slot. Hiệu suất được kiểm chứng trên 40K IOPS in 4K random Write
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2419+ CPU: Intel Atom C3538 Memory: 4 GB DDR4 (4 GB x 1), có 2 khe ram, up to 32GB (16GB x2) Loại HDD/SSD tương thích: 3.5” or 2.5” SATA HDD, SATA SSD Khả năng mở rộng: 336 TB (168 TB + 14 TB drive x 12) Cổng hỗ trợ: USB 3.0 X 2, RJ45 1GbE LAN x 4, Expansion Port x 1
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420J 4-bay DiskStation, Realtek RTD1296 Quad Core 1.4 GHz, 1GB RAM •  CPU: Realtek RTD1296 4 Core 1.4 GHz •  Memory: 1 GB DDR4 •  Internal HDD/SSD:  3.5"" SATA HDD or 2.5"" SATA HDD,  or 2.5"" SATA SSD •  Max Internal Capacity: 64TB (16TB drive x 4) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1 •  System fan: 2 (80 x 80 mm) •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 16
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS419slim 4-bay DiskStation, Dual Core 1.33 GHz, 512MB RAM (2.5"" drive only) •  CPU: Marvell Armada 385 88F6820 Dual Core 1.33 GHz •  Memory:  512 MB DDR3L •  Internal HDD/SSD:  2.5"" SATA SSD, 2.5"" SATA HDD (Up to 12.5mm drive height) •  Max Internal Capacity: 20TB (5TB drive x 4) •  External Ports: USB 3.0 x 2 •  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2 •  Form factor: Desktop •  Maximum IP cam: 8

Hiển thị 1 - 27 / 42 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng