Ổ cứng

Sắp xếp:


Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 10TB HDWR11AUZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 10TB HDWR11AUZSVA - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 8TB HDWE180UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 8TB HDWE180UZSVA - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 6TB HDWE160UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 6TB HDWE160UZSVA - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5" X300 Performance HDD 4TB HDWE140UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5" X300 Performance HDD 4TB HDWE140UZSVA - Dung lượng: 4TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 3TB HDWD130UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 3TB HDWD130UZSVA - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 2TB HDWD120UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 2TB HDWD120UZSVA - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 1TB HDWD110UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 1TB HDWD110UZSVA - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng