SAMSUNG

Sắp xếp:


Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 512GB MB-MC512HA/APC

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 512GB MB-MC512HA/APC - Thẻ nhớ Micro SD. - Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3) - Tốc độ đọc : 100 MB/s - Tốc độ ghi : 90 MB/s

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 256GB MB-MC256HA/APC

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 256GB MB-MC256HA/APC - Thẻ nhớ Micro SD. - Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3) - Tốc độ đọc : 100 MB/s - Tốc độ ghi : 90 MB/s

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 128GB MB-MC128HA/APC

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 128GB MB-MC128HA/APC - Thẻ nhớ Micro SD. - Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3) - Tốc độ đọc : 100 MB/s - Tốc độ ghi : 60MB/s 

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 64GB MB-MC64HA/APC

Thẻ nhớ MicroSD Samsung Evo plus - 64GB MB-MC64HA/APC - Thẻ nhớ Micro SD. - Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U1) - Tốc độ đọc : 100 MB/s - Tốc độ ghi : 20 MB/s

Thẻ nhớ micro SD Samsung EVO PLUS 32GB MB-MC32GA/APC

Thẻ nhớ micro SD Samsung EVO PLUS 32GB MB-MC32GA/APC - Thẻ nhớ Micro SD. - Class 10, UHS-I Speed Class 1 (U1) - Tốc độ đọc : 95 MB/s - Tốc độ ghi : 20 MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB MZ-V8V500BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB MZ-V8V500BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.4. - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 3,100 - 2,600 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB MZ-V8V250BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB MZ-V8V250BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.4. - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 2,900 - 1,300 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.4. - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 3,500 - 3,000 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 2TB MZ-V8P2T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 2TB MZ-V8P2T0BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 4.0x4, NVMe 1.3c. - DRAM cache memory : 2GB LPDDR4 cho 2TB - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 7,000 - 5,100 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 1TB MZ-V8P1T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 1TB MZ-V8P1T0BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 4.0x4, NVMe 1.3c. - DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 cho 1TB - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 7,000 - 5,000 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 500GB MZ-V8P500BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 500GB MZ-V8P500BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 4.0x4, NVMe 1.3c. - DRAM cache memory : 512MB LPDDR4 cho 500GB - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 6,900 - 5,000 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 250GB MZ-V8P250BW

Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 250GB MZ-V8P250BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 4.0x4, NVMe 1.3c. - DRAM cache memory : 512MB LPDDR4 cho 250GB  - Tốc độ Đọc - Ghi tuần tự : 6,400 - 2,700 MB/s 

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 4TB SATA 3 MZ-77E4T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 4TB SATA 3 MZ-77E4T0BW - Chip 3D V-NAND. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 2TB SATA 3 MZ-77E2T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 2TB SATA 3 MZ-77E2T0BW - Chip 3D V-NAND. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB SATA 3 MZ-77E1T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB SATA 3 MZ-77E1T0BW - Chip 3D V-NAND. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA 3 MZ-77E500BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA 3 MZ-77E500BW - Chip 3D V-NAND. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB SATA 3 MZ-77E250BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB SATA 3 MZ-77E250BW - Chip 3D V-NAND. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 8Tb SATA3 MZ-77Q8T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 8Tb SATA3 MZ-77Q8T0BW - Chip 9XL V-NAND 4bit MLC. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 4Tb SATA3 MZ-77Q4T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 4Tb SATA3 MZ-77Q4T0BW - Chip 9XL V-NAND 4bit MLC. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 2Tb SATA3 MZ-77Q2T0BW 

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 2Tb SATA3 MZ-77Q2T0BW  - Chip 9XL V-NAND 4bit MLC. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 1Tb SATA3 MZ-77Q1T0BW

Ổ cứng SSD Samsung 870 Qvo 1Tb SATA3 MZ-77Q1T0BW  - Chip 9XL V-NAND 4bit MLC. - Cổng giao tiếp SATA III 6Gb/s. - Kích cỡ 2.5 inch. - Tốc độ đọc : 560 MB/s. - Tốc độ ghi : 530 MB/s.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 500GB MU-PC500K/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 500GB MU-PC500K/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 1TB MU-PC1T0K/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 1TB MU-PC1T0K/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 2TB MU-PC2T0K/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Black 2TB MU-PC2T0K/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 2TB MU-PC2T0S/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 2TB MU-PC2T0S/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 1TB MU-PC1T0S/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 1TB MU-PC1T0S/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 500GB MU-PC500S/WW

Ổ cứng SSD SAMSUNG T7 TOUCH PORTABLE Silver 500GB MU-PC500S/WW - Bảo vệ bằng Mật Khẩu, Bảo mật bằng Vân Tay, Chống Shock. - Cổng giao tiếp : USB 3.2 Gen 2. - Có hỗ trợ 02 dây cáp chuyển đổi (C to C & C to A) - Có hỗ trợ UASP. - Tốc độ truyền tải dữ liệu : 1,050 MB/s. - Kích thước : 85 x 57 x 8 mm. - Trọng lượng : 58 gram.

Hiển thị 1 - 27 / 65 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng