Ổ CỨNG DI ĐỘNG

Sắp xếp:


Ổ cứng di động SSD Western Digital Black D50 Game Dock 2TB WDBA3U0020BBK-SESN

Ổ cứng di động SSD Western Digital Black D50 Game Dock 2TB WDBA3U0020BBK-SESN Dung lượng: 2TB Tốc độ đọc: 3000MB/s Tốc độ ghi: 2500MB/s Kết nối: Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.4, USB-C, USB-A, Audio In/Out, Gigabit Ethernet, Power Supply Khả năng tương thích: Máy tính hỗ trợ Thunderbolt™ 3, Windows® 10+, macOS 11+ (Khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng) Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động SSD Western Digital Black D50 Game Dock 1TB WDBA3U0010BBK-SESN

Ổ cứng di động SSD Western Digital Black D50 Game Dock 1TB WDBA3U0010BBK-SESN Dung lượng: 1TB Tốc độ đọc: 3000MB/s Tốc độ ghi: 2500MB/s Kết nối: Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.4, USB-C, USB-A, Audio In/Out, Gigabit Ethernet, Power Supply Khả năng tương thích: Máy tính hỗ trợ Thunderbolt™ 3, Windows® 10+, macOS 11+ (Khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng) Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black D10 Game Drive For Xbox 12TB WDBA5E0120HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black D10 Game Drive For Xbox 12TB WDBA5E0120HBK-SESN Dung lượng: 12TB Tốc độ truyền tải: lên tới 250 MB/giây Tốc độ đĩa (RPM): 7200 vòng/phút Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Xbox Series X|S™, XBOX ONE™ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black D10 Game Drive 8TB WDBA3P0080HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black D10 Game Drive 8TB WDBA3P0080HBK-SESN Dung lượng: 8TB Tốc độ truyền tải: lên tới 250 MB/giây Tốc độ đĩa (RPM): 7200 vòng/phút Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+, PLAYSTATION™ 4 PRO hoặc PS4  VERSION 4.5 trở lên, PS5, XBOX ONE™ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 5TB WDBA3A0050BBK-WESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 5TB WDBA3A0050BBK-WESN Dung lượng: 5TB Tốc độ truyền tải: Lên tới 5Gbps Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+, PLAYSTATION™ 4 PRO hoặc PS4  VERSION 4.5 trở lên, XBOX ONE™ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 4TB WDBA3A0040BBK-WESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 4TB WDBA3A0040BBK-WESN Dung lượng: 4TB Tốc độ truyền tải: Lên tới 5Gbps Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+, PLAYSTATION™ 4 PRO hoặc PS4  VERSION 4.5 trở lên, XBOX ONE™ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 2TB WDBA2W0020BBK-WESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital Black P10 Game Drive 2TB WDBA2W0020BBK-WESN Dung lượng: 2TB Tốc độ truyền tải: Lên tới 5Gbps Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+, PLAYSTATION™ 4 PRO hoặc PS4  VERSION 4.5 trở lên, XBOX ONE™ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 28TB WDBFBE0280JBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 28TB WDBFBE0280JBK-SESN Dung lượng: 28TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 24TB WDBFBE0240JBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 24TB WDBFBE0240JBK-SESN Dung lượng: 24TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 20TB WDBFBE0200JBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 20TB WDBFBE0200JBK-SESN Dung lượng: 20TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 16TB WDBFBE0160JBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book Duo 16TB WDBFBE0160JBK-SESN Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 18TB WDBBGB0180HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 18TB WDBBGB0180HBK Dung lượng: 18TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 16TB WDBBGB0160HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 16TB WDBBGB0160HBK-SESN Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 14TB WDBBGB0140HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 14TB WDBBGB0140HBK-SESN Dung lượng: 14TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 12TB WDBBGB0120HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 12TB WDBBGB0120HBK-SESN Dung lượng:  12TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 8TB WDBBGB0080HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 8TB WDBBGB0080HBK-SESN Dung lượng:  8TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 6TB WDBBGB0060HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 6TB WDBBGB0060HBK-SESN Dung lượng:  6TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 4TB WDBBGB0040HBK-SESN

Ổ cứng di động HDD Western Digital My Book 4TB WDBBGB0040HBK-SESN Dung lượng:  4TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.2 Thế hệ 1 Khả năng tương thích: Windows® 10+, macOS 11+ Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 14TB WDBBKG0140HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 14TB WDBBKG00140HBK-SESN Dung lượng:  14TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 ( Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 12TB WDBBKG0120HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 12TB WDBBKG00120HBK-SESN Dung lượng:  12TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 ( Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 10TB WDBBKG0100HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 10TB WDBBKG00100HBK-SESN Dung lượng:  10TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 (Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 8TB WDBBKG0080HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 8TB WDBBKG0080HBK-SESN Dung lượng:  8TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 2.0 và USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 ( Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 6TB WDBBKG0060HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 6TB WDBBKG0060HBK-SESN Dung lượng:  6TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 ( Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 4TB WDBBKG0040HBK-SESN (Desktop Drives)

Ổ cứng di động HDD Western Digital Elements 4TB WDBBKG0040HBK-SESN Dung lượng:  4TB Kích thước: 3.5” Kết nối: USB 3.0 Định dạng NTFS cho Windows 10 và 8.1 ( Yêu cầu định dạng lại cho MAC OS X) Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động HDD Seagate One Touch Hub 20TB STLC20000400

Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 20TB STLC20000400 Bộ nhớ của Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 20TB STLC20000400 được bảo vệ bằng mật khẩu với cổng USB-C và USB 3.0 ở mặt trước cho phép bạn nhanh chóng sao lưu tệp và sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Windows ® và Mac ® - khả năng tương thích, phản chiếu tệp và khả năng lưu trữ vô số ảnh và hơn thế nữa khiến nhiệm vụ này trở thành quá khứ.

Ổ cứng di động HDD Seagate One Touch Hub 12TB STLC12000400

Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 12TB STLC12000400 Bộ nhớ của Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 12TB STLC12000400 được bảo vệ bằng mật khẩu với cổng USB-C và USB 3.0 ở mặt trước cho phép bạn nhanh chóng sao lưu tệp và sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Windows ® và Mac ® - khả năng tương thích, phản chiếu tệp và khả năng lưu trữ vô số ảnh và hơn thế nữa khiến nhiệm vụ này trở thành quá khứ.

Ổ cứng di động HDD Seagate One Touch Hub 10TB STLC10000400

Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 10TB STLC10000400 Bộ nhớ của Ổ cứng di động để bàn HDD Seagate One Touch Hub 10TB STLC10000400 được bảo vệ bằng mật khẩu với cổng USB-C và USB 3.0 ở mặt trước cho phép bạn nhanh chóng sao lưu tệp và sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Windows ® và Mac ® - khả năng tương thích, phản chiếu tệp và khả năng lưu trữ vô số ảnh và hơn thế nữa khiến nhiệm vụ này trở thành quá khứ.

Hiển thị 1 - 27 / 131 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng