Ổ cứng

Sắp xếp:


Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5210-7000G

Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5210-7000G High Performance SSD with Enterprise-Grade Endurance and Reliability •  Capacity: 7TB •  Form factor: 2.5", 7mm •  Interface: SATA 6 Gb/s •  Sequential read (128 KB, QD32): 530 MB/s •  Sequential write (128 KB, QD32): 500 MB/s •  Random read (4 KB, QD32): 97,000 IOPS •  Random write (4 KB, QD32): 50,000 IOPS •  Terabytes Written (TBW): >10,000 TB •  Power loss protection: Yes •  Guarantee: 5 years

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 4TB WDBAGF0040BGY-WESN (Xám)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 4TB WDBAGF0040BGY-WESN (Xám) Dung lượng: 4TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BSL-WESN (Bạc)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BSL-WESN (Bạc) Dung lượng: 2TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BRD-WESN (Đỏ)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BRD-WESN (Đỏ) Dung lượng: 2TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BGY-WESN (Xám)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BGY-WESN (Xám) Dung lượng: 2TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BGD-WESN (Vàng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BGD-WESN (Vàng) Dung lượng: 2TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BBL-WESN (Xanh)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 2TB WDBAGF0020BBL-WESN (Xanh) Dung lượng: 2TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BSL-WESN (Bạc)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BSL-WESN (Bạc) Dung lượng: 1TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BRD-WESN (Đỏ)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BRD-WESN (Đỏ) Dung lượng: 1TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BGD-WESN (Vàng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BGD-WESN (Vàng) Dung lượng: 1TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BBL-WESN (Xanh)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD TB WDBAGF0010BBL-WESN (Xanh) Dung lượng: 1TB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ASL-WESN (Bạc)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ASL-WESN (Bạc) Dung lượng: 500GB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ARD-WESN (Đỏ)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ARD-WESN (Đỏ) Dung lượng: 500GB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000AGY-WESN (Xám)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000AGY-WESN (Xám) Dung lượng: 500GB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000AGD-WESN (Vàng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000AGD-WESN (Vàng) Dung lượng: 500GB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ABL-WESN (Xanh)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport SSD 500GB WDBAGF5000ABL-WESN (Xanh) Dung lượng: 500GB Hiệu suất đọc tuần tự: 1050MB/s Hiệu suất ghi tuần tự: 1000MB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 05 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport Ultra 5TB WDBFTM0050BBL-WESN (Blue)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport Ultra TB WDBMFT0050BBL-WESN (Blue) Dung lượng:  5TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB-C Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5220-1920G

Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5220-1920G High Performance SSD with Enterprise-Grade Endurance and Reliability •  Capacity: 1.92TB •  Form factor: 2.5", 7mm •  Interface: SATA 6 Gb/s •  Sequential read (128 KB, QD32): 530 MB/s •  Sequential write (128 KB, QD32): 500 MB/s •  Random read (4 KB, QD32): 98,000 IOPS •  Random write (4 KB, QD32): 60,000 IOPS •  Terabytes Written (TBW): >3,500 TB •  Power loss protection: Yes •  Guarantee: 5 years

Ổ cứng di động WESTERN Elements 5TB WDBU6Y0050BBK-WESN (Đen)

Ổ cứng di động WESTERN Elements 5TB WDBU6Y0050BBK-WESN (Đen) Dung lượng: 5TB Kích thước: 2.5” Kết nối: USB 3.0 Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5220-3840G

Ổ cứng SSD Synology 2.5 inch SATA SAT5220-3840G High Performance SSD with Enterprise-Grade Endurance and Reliability •  Capacity: 3.84TB •  Form factor: 2.5", 7mm •  Interface: SATA 6 Gb/s •  Sequential read (128 KB, QD32): 530 MB/s •  Sequential write (128 KB, QD32): 500 MB/s •  Random read (4 KB, QD32): 98,000 IOPS •  Random write (4 KB, QD32): 60,000 IOPS •  Terabytes Written (TBW): >7,000 TB •  Power loss protection: Yes •  Guarantee: 5 years

Ổ cứng di động WESTERN Elements 4TB WDBU6Y0040BBK-WESN (Đen)

Ổ cứng di động WESTERN Elements 4TB WDBU6Y0040BBK-WESN (Đen) Dung lượng: 4TB Kích thước: 2.5” Kết nối: USB 3.0 Bảo hành: 02 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BRD-WESN (Đỏ)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BRD-WESN (Đỏ) Dung lượng: 5 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BWT-WESN (Trắng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BWT-WESN (Trắng) Dung lượng: 5 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BBL-WESN (Xanh)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 5TB WDBPKJ0050BBL-WESN (Xanh) Dung lượng: 5 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 4TB WDBPKJ0040BWT-WESN (Trắng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 4TB WDBPKJ0040BWT-WESN (Trắng) Dung lượng: 4 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 4TB WDBPKJ0040BBK-WESN (Đen)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 4TB WDBPKJ0040BBK-WESN (Đen) Dung lượng: 4 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 2TB WDBYVG0020BWT-WESN (Trắng)

Ổ cứng di động WESTERN My Passport 2TB WDBYVG0020BWT-WESN (Trắng) Dung lượng: 2 TB Kích thước: 2.5” Tốc độ truyền dữ liệu: 5GB/s Kết nối: USB 3.0, tương thích với USB 2.0 Mã hóa phần cứng: AES 256-bit Bảo hành: 03 năm

Hiển thị 1 - 27 / 158 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng