Ổ cứng

Sắp xếp:


Ổ cứng HDD WD Purple 10Tb SATA3 7200rpm 256Mb WD102PURZ

Ổ cứng HDD WD Purple 10Tb SATA3 7200rpm 256Mb WD102PURZ - Dung lượng: 8Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5inch

Ổ cứng HDD Western Purple 8Tb SATA3 7200rpm 256Mb WD82PURZ

Ổ cứng HDD Western Purple 8Tb SATA3 7200rpm 256Mb WD82PURZ - Dung lượng: 8TB - Tốc độ quay: 7200RPM - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5inch

Ổ cứng HDD Camera Seagate Skyhawk AI 16TB 3.5" Sata ST16000VE000

Ổ cứng HDD Camera Seagate Skyhawk AI 16TB 3.5" Sata ST16000VE000 Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA Tốc độ vòng quay: 7200RPM Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 10TB HDWT31AUZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 10TB HDWT31AUZSVA - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 8TB HDWT380UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 8TB HDWT380UZSVA - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 6TB HDWT360UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 6TB HDWT360UZSVA - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 4TB HDWT140UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 4TB HDWT140UZSVA - Dung lượng: 4TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 3TB HDWU130UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 3TB HDWU130UZSVA - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 2TB HDWU120UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 2TB HDWU120UZSVA - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB 3.5" HDD AV SURVEILLANCE 1TB HDWU110UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5" HDD AV SURVEILLANCE 1TB HDWU110UZSVA - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng WD HDD Purple™ 12TB (Camera) WD121PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 12TB (Camera) WD121PURZ – Ổ cứng chuyên dụng giám sát 12TB. – Chuẩn giao tiếp SATA 6Gb/s. – Tốc độ quay 5400 rpm, 7200 rpm. – Bộ đệm 256 MB Cache. – Kích thước/Loại: 3.5 inch.

Ổ cứng WD HDD Purple™ 10TB (Camera) WD101PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 10TB (Camera) WD101PURZ - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng WD HDD Purple™ 8TB (Camera) WD81PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 8TB (Camera) WD81PURZ - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM

Ổ cứng WD HDD Purple™ 6TB (Camera) WD60PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 6TB (Camera) WD60PURZ - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM

Ổ cứng WD HDD Purple™ 4TB (Camera) WD40PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 4TB (Camera) WD40PURZ - Dung lượng: 4TB - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Ổ cứng WD HDD Purple™ 3TB (Camera) WD30PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 3TB (Camera) WD30PURZ - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM

Ổ cứng WD HDD Purple™ 2TB (Camera) WD20PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 2TB (Camera) WD20PURZ - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM

Ổ cứng WD HDD Purple™ 1TB (Camera) WD10PURZ

Ổ cứng WD HDD Purple™ 1TB (Camera) WD10PURZ - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM

Ổ cứng Seagate SKYHAWK AI HDD 12TB ST12000VE0008

Ổ cứng Seagate SKYHAWK AI HDD 12TB ST12000VE0008 - Dung lượng: 12TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ: Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 10TB ST10000VE0008

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 10TB ST10000VE0008 - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ: Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 14TB ST14000VX0008

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 14TB ST14000VX0008 - Dung lượng: 14TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ: Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 12TB ST12000VX0008

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 12TB ST12000VX0008 - Dung lượng: 12TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ: Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 8TB ST8000VX004

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 8TB ST8000VX004 - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ: Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 3TB ST3000VX009

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 3TB ST3000VX009 - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 14TB ST14000VE0008

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 14TB ST14000VE0008 - Dung lượng: 14TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK AI HDD 8TB ST8000VE0004

Ổ cứng Seagate SKYHAWK AI HDD 8TB ST8000VE0004 - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ Thái Lan

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 6TB ST6000VX001

Ổ cứng Seagate SKYHAWK HDD 6TB ST6000VX001 - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Cache: 256MB - Bảo hành 3 năm - Xuất xứ Thái Lan

Hiển thị 1 - 27 / 30 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng