Ổ cứng

Sắp xếp:


Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 10TB HDWT31AUZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 10TB HDWT31AUZSVA - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 8TB HDWT380UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 8TB HDWT380UZSVA - Dung lượng: 8TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 6TB HDWT360UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 6TB HDWT360UZSVA - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 256MB

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 4TB HDWT140UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5 HDD AV SURVEILLANCE S300 4TB HDWT140UZSVA - Dung lượng: 4TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 3TB HDWU130UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 3TB HDWU130UZSVA - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 2TB HDWU120UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” HDD AV SURVEILLANCE 2TB HDWU120UZSVA - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB 3.5" HDD AV SURVEILLANCE 1TB HDWU110UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5" HDD AV SURVEILLANCE 1TB HDWU110UZSVA - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5700RPM - Cache: 64MB

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng