Kế Hoạch Khắc Phục Thảm Họa Từ Seagate

Kế Hoạch Khắc Phục Thảm Họa Từ Seagate

Các doanh nghiệp hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng CNTT để hỗ trợ hoạt động hàng ngày và thúc đẩy đổi mới. Đồng thời, các doanh nghiệp này dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước vô số mối đe dọa, từ thiên tai và tấn công mạng cho đến sự cố thường xuyên của các thành phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Những mối đe dọa như vậy có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh liên tục và có tác động tiêu cực đến tổ chức của bạn. Đối với các nhà lãnh đạo công nghệ của công ty, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ dữ liệu quan trọng và đảm bảo hoạt động liên tục của các chức năng quan trọng.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của kế hoạch khắc phục thảm họa (DR) mạnh mẽ và cách tăng cường khả năng phòng vệ của tổ chức bạn trước tình trạng gián đoạn bằng công nghệ lưu trữ mới nhất.

Kế Hoạch Khắc Phục Thảm Họa Từ Seagate

Khắc phục thảm họa được làm sáng tỏ

Về cốt lõi, khắc phục thảm họa là quy trình mang tính hệ thống và chiến lược nhằm khôi phục các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong kinh doanh sau một sự kiện gián đoạn. Nhưng đó là một nguyên tắc phức tạp và nhiều mặt, không chỉ đơn thuần là đưa các hệ thống và dữ liệu cần thiết về trạng thái trước đó. Nó bao gồm một cách tiếp cận toàn diện phù hợp với nhu cầu riêng của tổ chức, giải quyết các thảm họa tiềm ẩn khác nhau như thiên tai, lỗi phần cứng, mối đe dọa mạng và lỗi của con người. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, bảo vệ dữ liệu có giá trị và đảm bảo các quy trình không bị gián đoạn.

Những điều cần thiết về khắc phục thảm họa

Phục hồi sau thảm họa tập trung vào việc khôi phục nhanh chóng các ứng dụng quan trọng và bảo vệ dữ liệu trong thời gian ngừng hoạt động. Để xây dựng chiến lược khắc phục thảm họa toàn diện, các tổ chức cần giải quyết ba yếu tố thiết yếu sau:

• Cộng sự

Việc tăng cường đòi hỏi phải tạo ra một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để giảm khả năng xảy ra thảm họa liên quan đến công nghệ. Trong khi thiên tai nằm ngoài tầm kiểm soát của con người thì việc tăng cường tập trung vào giải quyết các vấn đề về mạng, rủi ro bảo mật và lỗi của con người. Việc triển khai các công cụ và kỹ thuật hiệu quả—chẳng hạn như kiểm tra và xác thực cấu hình tự động—giúp ngăn ngừa những sai sót có thể dẫn đến lỗi hệ thống.

• Sự chuẩn bị

Sự chuẩn bị bao gồm việc dự đoán các thảm họa tiềm ẩn, hiểu rõ tác động của chúng và đưa ra các biện pháp phục hồi thích hợp. Mặc dù việc dự đoán các thảm họa trong tương lai là một thách thức nhưng bạn có thể tận dụng những hiểu biết sâu sắc từ các sự cố và phân tích trước đó để phát triển các giải pháp khắc phục thảm họa phù hợp. Ví dụ: thường xuyên sao lưu dữ liệu kinh doanh quan trọng lên đám mây như một cách chuẩn bị cho sự cố phần cứng tiềm ẩn của các thiết bị tại chỗ là một cách tiếp cận hợp lý.

• Khả năng phục hồi

Khả năng phục hồi đề cập đến phản ứng của một tổ chức trong tình huống thảm họa nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh. Các bên liên quan chính cần được thông tin đầy đủ về vai trò và trách nhiệm liên quan đến khủng hoảng của họ, bao gồm:

- Duy trì tài liệu cập nhật

- Tiến hành thử nghiệm khắc phục thảm họa định kỳ

- Xác định quy trình vận hành thủ công trong thời gian ngừng hoạt động

- Phối hợp với các nhân viên có liên quan để thực hiện chiến lược khắc phục thảm họa phối hợp

Cấu trúc của một kế hoạch DR hiệu quả

Với vai trò quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong các doanh nghiệp hiện đại và ngày càng có nhiều mối đe dọa đối với hoạt động kỹ thuật số, bạn phải chủ động xây dựng một chiến lược toàn diện bao gồm nhiều gián đoạn tiềm ẩn khác nhau. Tạo một kế hoạch khắc phục thảm họa hiệu quả là điều cần thiết để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, bảo vệ dữ liệu có giá trị và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là các yếu tố nền tảng của kế hoạch DR có cấu trúc tốt:

1. Đánh giá rủi ro và phân tích tác động kinh doanh (BIA): Thiết kế đánh giá rủi ro kỹ lưỡng để xác định các lỗ hổng và mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời BIA để đánh giá việc ngừng hoạt động hệ thống và mất dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như thế nào. Bước nền tảng này cho phép bạn ưu tiên các nỗ lực phục hồi và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

2. Mục tiêu khôi phục được xác định: Thiết lập mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) và mục tiêu điểm khôi phục (RPO) rõ ràng cho từng hệ thống và ứng dụng quan trọng để giúp bạn phát triển các chiến lược có mục tiêu và đảm bảo mức dịch vụ phù hợp trong trường hợp xảy ra thảm họa.

3. Chiến lược khôi phục đa dạng: Lập kế hoạch cho nhiều chiến lược khôi phục khác nhau, từ phương pháp sao lưu và khôi phục truyền thống đến các kỹ thuật nâng cao như giải pháp ảo hóa và chuyển đổi dự phòng dựa trên đám mây. Sự đa dạng hóa này làm tăng khả năng phục hồi của kế hoạch DR và ​​tăng cường khả năng thích ứng với các tình huống không lường trước được.

4. Công nghệ lưu trữ tiên tiến: Sử dụng các giải pháp lưu trữ mới nhất, như non-volatile Memory Express (NVMe) để lưu trữ hiệu suất cao và độ trễ thấp hoặc lưu trữ đối tượng để có khả năng mở rộng và quản lý dữ liệu được cải thiện. Những công nghệ này mang lại hiệu suất, tính linh hoạt và khả năng phục hồi nâng cao, giúp phục hồi nhanh hơn khi đối mặt với các tình huống bất ngờ.

5. Giải pháp sao lưu và khôi phục nâng cao: Triển khai các công nghệ sao lưu phức tạp , chẳng hạn như sao lưu dựa trên hình ảnh, chống trùng lặp và bảo vệ dữ liệu liên tục (CDP), để giảm thiểu mất dữ liệu và giảm thời gian khôi phục

6. Quản lý sự cố và truyền thông: Phác thảo một khuôn khổ quản lý sự cố mạnh mẽ bao gồm các vai trò, trách nhiệm và quy trình leo thang sau thảm họa. Việc liên lạc rõ ràng và kịp thời với các bên liên quan bên trong và bên ngoài là điều cần thiết để duy trì niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực phục hồi.

7. Cải tiến liên tục: Hãy coi kế hoạch DR như một tài liệu đang phát triển được xem xét, thử nghiệm và cập nhật thường xuyên. Các nhà lãnh đạo CNTT nên tận dụng những bài học rút ra từ các thử nghiệm, sự cố trong thế giới thực và những tiến bộ trong công nghệ để tinh chỉnh và nâng cao chiến lược DR của họ theo thời gian.

8. Các phương pháp hay nhất về bảo vệ dữ liệu: Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và tuân thủ quy định trong suốt quá trình DR bằng cách áp dụng các phương pháp bảo vệ dữ liệu nâng cao như mã hóa hai đầu, xác thực đa yếu tố và kiểm tra bảo mật thường xuyên. Kế hoạch DR của bạn cần kết hợp các khuôn khổ và thực tiễn tốt nhất về lập kế hoạch khắc phục thảm họa, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 22301 cho hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh.

9. Phương pháp tiếp cận bảo mật nhiều lớp: Đặt vấn đề bảo mật làm yếu tố hàng đầu trong kế hoạch khắc phục thảm họa. Các thành phần DR phải có các biện pháp bảo mật nhiều lớp, bao gồm phân đoạn mạng, mã hóa, quản lý danh tính và quyền truy cập cũng như giám sát liên tục để cải thiện khả năng phục hồi và bảo mật.

Tầm quan trọng của việc khắc phục thảm họa

Khi các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thì yêu cầu đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn sẽ cao hơn bao giờ hết. Bạn phải chuẩn bị tốt để đối mặt và giảm thiểu hậu quả của những gián đoạn khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính cần lưu ý khi tập trung vào khắc phục thảm họa:

1. Giảm thiểu tác động của thiên tai: Một sự kiện gián đoạn có thể có tác động về tài chính, hoạt động và các hoạt động kinh doanh khác đối với tổ chức của bạn. Kế hoạch DR toàn diện giúp giảm khả năng gián đoạn do lỗi của con người, lỗi phần cứng và các rủi ro vận hành khác. Cách tiếp cận chủ động này có thể mang lại môi trường CNTT ổn định và linh hoạt hơn.

2. Giữ vững niềm tin của khách hàng và danh tiếng thương hiệu: Sự gián đoạn có thể dẫn đến mất khách hàng và gây tổn hại đến danh tiếng của công ty. Kế hoạch DR được triển khai tốt sẽ giúp giảm thiểu tác động đến khách hàng bằng cách nhanh chóng khôi phục dịch vụ và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

3. Dự phòng về mặt địa lý và khả năng phục hồi của địa điểm: Thiết kế một kế hoạch DR cung cấp khả năng dự phòng về mặt địa lý và khả năng phục hồi của địa điểm sẽ xây dựng khả năng phục hồi tổng thể cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

4. Đảm bảo tuân thủ quy định: Nhiều ngành có các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Kế hoạch DR hiệu quả giúp các tổ chức duy trì việc tuân thủ các quy định này bằng cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo dữ liệu đó luôn sẵn có trong thời gian gián đoạn.

Các phương pháp đã được chứng minh để khắc phục thảm họa dữ liệu

Dữ liệu là huyết mạch của các doanh nghiệp hiện đại và việc đảm bảo bảo vệ dữ liệu trước các sự kiện không lường trước được là ưu tiên hàng đầu. Một số phương pháp đã được chứng minh để khắc phục thảm họa dữ liệu—có thể dùng làm nền tảng cho các chiến lược mạnh mẽ và hiệu quả để bảo vệ tài sản dữ liệu—sẽ được khám phá trong phần tiếp theo.

1. Bảo vệ dữ liệu liên tục (CDP): Công nghệ CDP ghi lại các thay đổi dữ liệu theo thời gian thực và lưu chúng vào một vị trí lưu trữ riêng biệt, cung cấp các tùy chọn khôi phục chi tiết và giảm thiểu mất dữ liệu. Bằng cách duy trì bản ghi liên tục các thay đổi dữ liệu, bạn có thể quay lại bất kỳ thời điểm nào trước thảm họa, đảm bảo mất dữ liệu ở mức tối thiểu và phục hồi nhanh chóng.

2. Phục hồi dựa trên ảnh chụp nhanh: Ảnh chụp nhanh dữ liệu định kỳ cung cấp tùy chọn khôi phục tại một thời điểm cho phép bạn khôi phục hệ thống về một thời điểm cụ thể trước khi xảy ra thảm họa. Ảnh chụp nhanh có thể được lưu trữ cục bộ hoặc bên ngoài trang web và được sử dụng cùng với các phương pháp khôi phục khác để tăng khả năng phục hồi.

3. Sao chép và phản chiếu: Các giải pháp sao chép và sao chép dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo dữ liệu được ghi đồng thời vào nhiều hệ thống lưu trữ hoặc trang web. Cách tiếp cận này giúp tổ chức của bạn cập nhật các bản sao dữ liệu tại các vị trí phân tán về mặt địa lý, tăng cường quá trình khôi phục sau các thảm họa cục bộ hoặc lỗi phần cứng.

4. Ảo hóa: Bằng cách kết hợp ảo hóa trong các chiến lược khắc phục thảm họa, bạn có thể sao chép và quản lý toàn bộ môi trường máy chủ một cách hiệu quả, bao gồm hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu. Nó cho phép khôi phục nhanh chóng các máy ảo trên cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc đám mây thay thế. Kết quả là giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tăng tính linh hoạt trong các tình huống thảm họa.

5. Hệ thống sao lưu air-gapped: Để bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng tinh vi như ransomware, hệ thống sao lưu air-gapped có thể được sử dụng. Bằng cách cách ly dữ liệu sao lưu quan trọng khỏi mạng chính, các hệ thống này ngăn chặn truy cập trái phép và đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu không bị xâm phạm trong trường hợp bị tấn công.

6. Chống trùng lặp và nén dữ liệu: Để tối ưu hóa hiệu quả lưu trữ và tốc độ phục hồi, có thể tận dụng công nghệ nén và chống trùng lặp dữ liệu. Những phương pháp này có thể hợp lý hóa quá trình sao lưu và phục hồi bằng cách loại bỏ dữ liệu dư thừa và giảm yêu cầu lưu trữ. Lợi ích là thời gian phục hồi nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.

7. Quản lý vòng đời thông tin và lưu trữ nhiều tầng (ILM): Việc triển khai các chính sách ILM và lưu trữ nhiều tầng có thể giúp bạn tối ưu hóa chi phí và hiệu suất của các chiến lược khắc phục thảm họa dữ liệu của mình. Bằng cách phân loại dữ liệu dựa trên tầm quan trọng, tuổi và tần suất truy cập, bạn có thể ưu tiên phân bổ tài nguyên và áp dụng các chiến lược khôi phục khác nhau cho các tầng dữ liệu khác nhau.

Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong Kế hoạch DR của bạn

Việc kết hợp các giải pháp lưu trữ tiên tiến trong chiến lược khắc phục thảm họa của bạn là rất quan trọng để đạt được hiệu suất, khả năng phục hồi và hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một số công nghệ lưu trữ nâng cao cần xem xét khi thiết kế gói DR của bạn:

1. Non-Volatile Memory Express (NVMe): NVMe là giao thức lưu trữ hiệu suất cao được thiết kế cho các ổ đĩa thể rắn (SSD) hiện đại mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ, độ trễ và hiệu quả. Bằng cách tích hợp NVMe vào gói DR, bạn có thể đảm bảo phục hồi nhanh chóng các hệ thống quan trọng của mình và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động khi xảy ra thảm họa.

2. Lưu trữ đối tượng: Lưu trữ đối tượng là kiến ​​trúc lưu trữ linh hoạt và có khả năng mở rộng cao, tổ chức dữ liệu dưới dạng đối tượng thay vì khối hoặc tệp. Cách tiếp cận này cho phép quản lý hiệu quả hơn lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc, mang lại khả năng phục hồi được cải thiện và hiệu quả chi phí. Bằng cách tận dụng lưu trữ đối tượng trong gói DR, bạn có thể quản lý và bảo vệ dữ liệu ngày càng tăng một cách hiệu quả đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

3. Lưu trữ do phần mềm xác định (SDS): SDS tách phần cứng lưu trữ khỏi phần mềm quản lý nó, mang lại tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tự động hóa cao hơn. Bằng cách tích hợp SDS vào gói DR, bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh cơ sở hạ tầng lưu trữ của mình để đáp ứng các yêu cầu khắc phục thảm họa ngày càng tăng và đơn giản hóa việc quản lý lưu trữ.

4. Sao lưu dựa trên hình ảnh: Sao lưu dựa trên hình ảnh tạo ra một bản chụp nhanh hoàn chỉnh của hệ thống, bao gồm hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu. Cách tiếp cận này cho phép bạn nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống về trạng thái trước thảm họa, giảm thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

5. Giải pháp đám mây lai: Việc kết hợp các giải pháp lưu trữ tại chỗ và dựa trên đám mây có thể cung cấp thêm các lớp tùy chọn bảo vệ và phục hồi dữ liệu. Bằng cách tận dụng khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu quả chi phí của đám mây, tổ chức của bạn có thể triển khai phương pháp kết hợp giúp cân bằng giữa tính bảo mật của lưu trữ tại chỗ với sự tiện lợi và khả năng truy cập của các giải pháp dựa trên đám mây.

6. Học máy và Trí tuệ nhân tạo: Những công nghệ này có thể được sử dụng để tăng cường nỗ lực khắc phục thảm họa bằng cách dự đoán các rủi ro tiềm ẩn và xác định các mô hình sử dụng dữ liệu và hiệu suất cơ sở hạ tầng. Bằng cách dự đoán các lỗi và sự cố tiềm ẩn, bạn có thể thực hiện các biện pháp chủ động để củng cố các kế hoạch DR của mình.

7. Điều phối và Tự động hóa: Các công cụ tự động hóa và điều phối (cấu hình, quản lý và điều phối tự động của hệ thống máy tính, ứng dụng và dịch vụ) có thể hợp lý hóa các quy trình khôi phục phức tạp, giảm sự can thiệp của con người và giảm thiểu nguy cơ xảy ra lỗi. Những công cụ này có thể tự động thực hiện các tác vụ khôi phục, đảm bảo tính nhất quán và đẩy nhanh quá trình khôi phục. Bạn có thể tận dụng cơ chế chuyển đổi dự phòng và khôi phục tự động để giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động, giảm thiểu sự can thiệp thủ công cần thiết và đẩy nhanh quá trình khôi phục. Các công cụ điều phối có thể đơn giản hóa việc quản lý các môi trường DR phức tạp, giúp việc điều phối việc phục hồi các ứng dụng và hệ thống phụ thuộc lẫn nhau trở nên dễ dàng hơn.

Lợi thế kết hợp: Tận dụng sức mạnh tổng hợp của tại chỗ và đám mây

Để tối ưu hóa các chiến lược khắc phục thảm họa của bạn, một phương pháp kết hợp khai thác điểm mạnh của cả giải pháp tại chỗ và dựa trên đám mây mang lại nhiều lợi ích. Cách tiếp cận DR như vậy kết hợp các ưu điểm của giải pháp tại chỗ truyền thống với khả năng mở rộng và tính linh hoạt của các dịch vụ dựa trên đám mây. Lợi ích của việc áp dụng mô hình kết hợp cho kế hoạch khắc phục thảm họa của bạn là:

1. Tính linh hoạt nâng cao: Các giải pháp kết hợp và đa đám mây cho phép các tổ chức tận dụng tối đa cả hai thế giới bằng cách kết hợp tính bảo mật và kiểm soát cơ sở hạ tầng tại chỗ với khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí của các tài nguyên dựa trên đám mây.

2. Khả năng phục hồi được cải thiện: Việc phân phối dữ liệu và hệ thống trên nhiều vị trí tại chỗ và trên đám mây giúp giảm nguy cơ gián đoạn cục bộ, đảm bảo rằng ngay cả khi một trang web bị ngừng hoạt động, dữ liệu quan trọng vẫn có thể truy cập được và các hoạt động có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn đáng kể.

3. Khả năng mở rộng động: Các giải pháp kết hợp có khả năng thích ứng cao với nhu cầu xử lý và lưu trữ luôn biến động. Bằng cách sử dụng cả tùy chọn lưu trữ tại chỗ và lưu trữ đám mây, các tổ chức có thể dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô khi cần, cho phép quản lý tài nguyên hiệu quả về mặt chi phí đồng thời tránh được những hạn chế về năng lực.

4. Phục hồi nhanh chóng: Các giải pháp lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây thường cho phép phục hồi dữ liệu nhanh hơn so với cơ sở hạ tầng tại chỗ truyền thống, với tính năng sao chép toàn cầu và bộ nhớ đệm dữ liệu.

5. Quản lý đơn giản hóa: Việc sử dụng các công cụ khắc phục thảm họa dựa trên đám mây có thể hợp lý hóa việc quản lý các nỗ lực khắc phục bằng cách cung cấp khả năng giám sát, báo cáo và tự động hóa tập trung.

6. Tối ưu hóa chi phí: Mô hình kết hợp cho phép bạn đạt được sự cân bằng giữa cấu trúc chi phí của giải pháp lưu trữ tại chỗ và đám mây. Bằng cách phân bổ tài nguyên một cách thông minh dựa trên các yếu tố như yêu cầu về hiệu suất, độ nhạy của dữ liệu và tần suất truy cập, các tổ chức có thể tối ưu hóa chi phí mà không phải hy sinh lợi ích của từng kiến ​​trúc

7. Tích hợp liền mạch: Các giải pháp kết hợp và đa đám mây thường bao gồm các công cụ quản lý và API tích hợp, đơn giản hóa việc triển khai, điều phối và giám sát kế hoạch khắc phục thảm họa của bạn trên nhiều môi trường.

8. Bảo mật được tăng cường: Phương pháp kết hợp kết hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng tại chỗ với khả năng phát hiện mối đe dọa nâng cao và khả năng giảm thiểu có thể có với các giải pháp dựa trên đám mây. Sức mạnh tổng hợp này cho phép bạn tạo ra một chiến lược bảo mật toàn diện nhằm giải quyết bối cảnh mối đe dọa ngày càng gia tăng, giảm thiểu nguy cơ vi phạm dữ liệu và các cuộc tấn công mạng khác.

9. Dự phòng về mặt địa lý: Bằng cách phân phối dữ liệu và hệ thống một cách chiến lược trên nhiều địa điểm tại chỗ và trên nền tảng đám mây, các tổ chức có thể giảm đáng kể rủi ro gián đoạn khu vực. Cách tiếp cận này có nghĩa là ngay cả khi một cơ sở bị ngừng hoạt động, dữ liệu quan trọng vẫn có thể truy cập được và hoạt động có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn đáng kể.

Xây dựng đội khắc phục thảm họa

Việc tập hợp một đội khắc phục thảm họa có tay nghề cao là điều cần thiết cho sự thành công của kế hoạch DR. Nhóm này phải bao gồm các chuyên gia có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

1. Cơ sở hạ tầng CNTT: Những thành viên này phải thành thạo về hệ thống CNTT của tổ chức, bao gồm máy chủ, bộ lưu trữ, mạng và ứng dụng. Vai trò của họ là thiết kế,

2. Bảo mật: Các chuyên gia bảo mật chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và hệ thống nhạy cảm trong và sau thảm họa. Họ phải có kiến ​​thức về mã hóa, kiểm soát truy cập, phân đoạn mạng và các biện pháp bảo mật khác

3. Tuân thủ và quản lý rủi ro: Những thành viên này phải nắm rõ các quy định của ngành và chính sách của tổ chức để kế hoạch DR tuân thủ các yêu cầu tuân thủ có liên quan và giảm thiểu rủi ro.

4. Giao tiếp và Điều phối: Giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng trong thảm họa. Các thành viên trong nhóm trong vai trò này chịu trách nhiệm thiết lập các đường dây liên lạc rõ ràng và nỗ lực phối hợp giữa các bên liên quan bên trong và bên ngoài.

Lựa chọn sự kết hợp phù hợp của các giải pháp

Khi xác định sự kết hợp phù hợp nhất giữa giải pháp tại chỗ và đám mây cho chiến lược DR của tổ chức, bạn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt:

1. Dung lượng và tăng trưởng dữ liệu: Đánh giá khối lượng dữ liệu hiện tại và dự kiến, xem xét cả tốc độ tăng trưởng và yêu cầu lưu trữ dài hạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định sự cân bằng tối ưu giữa lưu trữ tại chỗ và lưu trữ đám mây mà tổ chức của bạn cần.

2. Yêu cầu về hiệu suất: Phân tích các đặc điểm hiệu suất của các ứng dụng và hệ thống quan trọng của bạn—chẳng hạn như độ trễ, thông lượng và tính khả dụng—để xác định các giải pháp khắc phục thảm họa sẽ duy trì mức dịch vụ tốt nhất trong quá trình hoạt động khôi phục.

3. Bảo mật và tuân thủ: Đánh giá các yêu cầu tuân thủ và bảo mật cụ thể cho tổ chức của bạn, bao gồm các quy định cụ thể của ngành và chính sách nội bộ. Đánh giá này sẽ hướng dẫn việc lựa chọn các giải pháp lưu trữ kết hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ—chẳng hạn như mã hóa và kiểm soát truy cập—để đảm bảo duy trì tuân thủ trong suốt quá trình khắc phục thảm họa

Tăng cường bảo mật dữ liệu và tuân thủ

Việc duy trì mức độ bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định cao nhất trong suốt quá trình khắc phục thảm họa là điều tối quan trọng. Các nhà lãnh đạo CNTT phải xác minh các giải pháp lưu trữ đã chọn của họ có kết hợp các biện pháp nâng cao và tuân thủ các phương pháp hay nhất sau:

1. Mã hóa đầu cuối: Triển khai các kỹ thuật mã hóa mạnh mẽ, chẳng hạn như AES-256 hoặc TLS/SSL , để bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép và vi phạm dữ liệu.

2. Xác thực đa yếu tố: Sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) để truy cập dữ liệu và hệ thống nhạy cảm nhằm bổ sung thêm một lớp bảo mật nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép và xâm phạm tài khoản.

3. Kiểm tra bảo mật thường xuyên: Tiến hành kiểm tra bảo mật định kỳ và đánh giá lỗ hổng để xác định và khắc phục các điểm yếu tiềm ẩn trong cơ sở hạ tầng khắc phục thảm họa của bạn. Điều này giúp liên tục tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ có liên quan.

Nuôi dưỡng khả năng phục hồi kinh doanh

Một kế hoạch khắc phục thảm họa mạnh mẽ là một thành phần không thể thiếu trong chiến lược CNTT của bất kỳ tổ chức nào. Việc áp dụng các công nghệ lưu trữ tiên tiến—và các phương pháp tiếp cận kết hợp hoặc đa đám mây —giúp nâng cao khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của tổ chức của bạn trước bối cảnh mối đe dọa không ngừng phát triển. Khi thế giới kỹ thuật số tiếp tục đặt ra những thách thức mới, bạn cần phải đón đầu xu hướng và khám phá các giải pháp tiên tiến giúp doanh nghiệp có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và chi phí.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu Seagate được thiết kế để giải quyết những thách thức về lưu trữ dữ liệu mà tổ chức của bạn gặp phải, cung cấp các giải pháp đáng tin cậy và sáng tạo phù hợp với bạn. Đừng chờ đợi thảm họa xảy ra...hãy đánh giá các giải pháp lưu trữ dữ liệu của Seagate ngay hôm nay để tăng cường khả năng phòng thủ của bạn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh liên tục cũng như một tương lai an toàn, đáng tin cậy hơn.Tin tức liên quan

QNAP ra mắt TS-364: NAS RAID 5 2.5GbE 3 khoang hiệu suất cao với bộ nhớ đệm M.2/Edge TPU để tối ưu cho Virtual Machines và Qtier
QNAP ra mắt TS-364: NAS RAID 5 2.5GbE 3 khoang hiệu suất cao với bộ nhớ đệm M.2/Edge TPU để tối ưu cho Virtual Machines và Qtier

737 Lượt xem

QNAP ra mắt TS-364: NAS RAID 5 2.5GbE 3 khoang hiệu suất cao với bộ nhớ đệm M.2/Edge TPU để tối ưu cho Virtual Machines và Qtier QNAP Systems, hãng tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất các giải pháp điện toán và lưu trữ mạng, mới đây đã ra mắt một sản phẩm mới với NAS 3-bays TS-364 với khe cắm SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe và kết nối 2.5GbE, mang lại hiệu suất tối ưu trong môi trường gia đình / văn phòng. 
Sự Khác Biệt Giữa Sao Lưu Dữ Liệu Và Lưu Trữ Dữ Liệu
Sự Khác Biệt Giữa Sao Lưu Dữ Liệu Và Lưu Trữ Dữ Liệu

130 Lượt xem

Sự Khác Biệt Giữa Sao Lưu Dữ Liệu Và Lưu Trữ Dữ Liệu Sao lưu dữ liệu là quá trình sao chép dữ liệu có thể được khôi phục trong trường hợp mất dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu bảo mật và lưu trữ dữ liệu lịch sử để tham khảo trong tương lai.
Western Digital mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho thị trường đám mây với ổ cứng 22TB CMR và 26TB UltraSMR đầu tiên trên thế giới
Western Digital mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho thị trường đám mây với ổ cứng 22TB CMR và 26TB UltraSMR đầu tiên trên thế giới

588 Lượt xem

Western Digital mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho thị trường đám mây với ổ cứng 22TB CMR và 26TB UltraSMR đầu tiên trên thế giới Dựa trên những đổi mới công nghệ quan trọng được trau dồi trong nhiều thập kỷ, Western Digital (NASDAQ: WDC) thông báo rằng họ đang lấy mẫu ổ cứng UltraSMR 22TB 1 và 26TB UltraSMR hàng đầu trong ngành để chọn lọc khách hàng đám mây siêu tỷ lệ, mở rộng hơn nữa mật độ vùng dẫn đầu và mang lại giá trị cho khách hàng bằng cách thúc đẩy TCO thấp hơn.
Giải Pháp Bảo Vệ PC Hoặc Mac Của Bạn Bằng Giải Pháp BaaS Từ Synology
Giải Pháp Bảo Vệ PC Hoặc Mac Của Bạn Bằng Giải Pháp BaaS Từ Synology

149 Lượt xem

Giải Pháp Bảo Vệ PC Hoặc Mac Của Bạn Bằng Giải Pháp BaaS Từ Synology Vì mối đe dọa mất dữ liệu, vi phạm dữ liệu và tấn công ransomware khiến quản trị viên CNTT phải thức đêm, với tư cách là người dùng PC hoặc Mac, bạn có đang thực hiện thẩm định và bảo vệ dữ liệu điểm cuối của mình không? Điều quan trọng là phải thường xuyên sao lưu các tệp, thư mục và dữ liệu khác được lưu trữ trên thiết bị của bạn để đảm bảo bạn yên tâm và dễ dàng khôi phục dữ liệu nếu có sự cố.
Đánh giá camera wifi IMOU A22: Đẹp, Dễ lắp đặt, Chất lượng ảnh/video1080p tốt
Đánh giá camera wifi IMOU A22: Đẹp, Dễ lắp đặt, Chất lượng ảnh/video1080p tốt

905 Lượt xem

Đánh giá camera wifi IMOU A22: Đẹp, Dễ lắp đặt, Chất lượng ảnh/video1080p tốt Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều mẫu mã các loại camera quan sát, camera an ninh với rất nhiều chủng loại, chức năng và cách sử dụng khác nhau, việc lựa chọn một chiếc camera có thể đáp ứng được các nhu cầu và giá tiền của mỗi người rất khó khăn nếu bạn chưa sử dụng thử nó.
Feedback về Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN004
Feedback về Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN004

681 Lượt xem

Trên thị trường có rất nhiều ổ cứng lưu trữ NAS với nhiều thương hiệu, mẫu mã và dung lượng khác nhau nhưng nổi bật và có dung lượng phù hợp nhất là dòng Seagate Ironwolf 8TB với nhiều ưu điểm và giá cả phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Imou Cell 2 - Camera 100% không dây thế hệ mới
Imou Cell 2 - Camera 100% không dây thế hệ mới

586 Lượt xem

Camera wifi Imou Cell 2 - Camera 100% không dây thế hệ mới Camera wifi Imou Cell 2 là dòng camera 100% kết nối không dây thế hệ mới được ra mắt vào năm 2021, camera wifi Imou Cell 2 có những tính năng ưu việt mà bạn không thể bỏ qua. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng MaxLink tìm hiểu về em nó ngay nhé!
4 Điều Bạn Cần Làm Để Bảo Mật NAS QNAP
4 Điều Bạn Cần Làm Để Bảo Mật NAS QNAP

191 Lượt xem

4 Điều Bạn Cần Làm Để Bảo Mật NAS QNAP Ngày nay, việc bảo mật dữ liệu trên NAS QNAP trở nên ngày càng quan trọng được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ mạng, việc bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa trực tuyến là một ưu tiên hàng đầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 điều cần làm để bảo mật NAS QNAP.
Bảo Vệ Dữ Liệu Tại Nhà Khỏi Ransomware Với NAS QNAP
Bảo Vệ Dữ Liệu Tại Nhà Khỏi Ransomware Với NAS QNAP

328 Lượt xem

Bảo Vệ Dữ Liệu Tại Nhà Khỏi Ransomware Với NAS QNAP NAS QNAP không chỉ là một hệ thống lưu trữ mạnh mẽ, mà còn là giải pháp an ninh chống ransomware hiệu quả. Với khả năng sao lưu tự động và quản lý quyền truy cập chặt chẽ, nó đặt ra một tường bảo vệ vững chắc cho dữ liệu quan trọng của bạn. hãy xem bài viết này của MaxLink để biết chi tiết nhé.
Thực hiện các hành động ngay lập tức để ngăn không cho NAS của bạn tiếp xúc với Internet và cùng nhau chống lại Ransomware
Thực hiện các hành động ngay lập tức để ngăn không cho NAS của bạn tiếp xúc với Internet và cùng nhau chống lại Ransomware

693 Lượt xem

Thực hiện các hành động ngay lập tức để ngăn không cho NAS của bạn tiếp xúc với Internet và cùng nhau chống lại Ransomware Đài Bắc, Đài Loan, ngày 26 tháng 1 năm 2022 - QNAP® Systems, Inc. (QNAP) hôm nay đã đưa ra một tuyên bố phản đối một loại ransomware mới có tên là DeadBolt. DeadBolt đã nhắm mục tiêu rộng rãi đến tất cả các NAS tiếp xúc với Internet mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào và mã hóa dữ liệu của người dùng để đòi tiền chuộc bằng Bitcoin.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng