Lưu Trữ Đối Tượng Là Gì?

Lưu Trữ Đối Tượng Là Gì?

Object Storage là giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây giúp công ty của bạn lưu trữ, truy xuất và quản lý khối lượng dữ liệu lớn.

Lưu trữ đối tượng cho phép các công ty quản lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc với sự đơn giản, tổ chức tiên tiến và khả năng mở rộng. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể hiểu lưu trữ đối tượng là gì, cách thức hoạt động và lợi ích của nó.

Lưu trữ đối tượng là gì?

Lưu trữ đối tượng đám mây là một nguồn lực để tổ chức và quản lý khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.

So với các hệ thống lưu trữ theo khối và tệp truyền thống, lưu trữ đối tượng cung cấp phương pháp đơn giản hơn, hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và tiết kiệm chi phí hơn để lưu giữ dữ liệu phi cấu trúc và có giá trị cao.

Lưu Trữ Đối Tượng Là Gì?

Lưu trữ đối tượng được sử dụng như thế nào?

Mô hình lưu trữ này đặc biệt phù hợp để quản lý khối lượng dữ liệu phi cấu trúc đang tăng nhanh, sẽ sớm chiếm hơn 80% tổng số dữ liệu,  theo IDC . Dữ liệu phi cấu trúc bao gồm tất cả các loại dữ liệu thô có nguồn gốc từ vô số nguồn, bao gồm:

• Cảm biến nhà máy

• Xe thông minh

• Thiêt bị di động

• Công cụ tìm kiếm

• Truyền thông xã hội

• Âm thanh-

• Băng hình

• Hình chụp

• PDF, email và các tài liệu điện tử khác

Về cơ bản, phương pháp lưu trữ đối tượng có thể xử lý bất kỳ thứ gì không phải là một phần cố hữu của cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc hệ thống tệp có cấu trúc.

Lưu trữ đối tượng hoạt động như thế nào

Lưu trữ đối tượng xử lý các đơn vị dữ liệu rời rạc như các đối tượng có thể được lưu trữ ở định dạng dữ liệu gốc của chúng. Các đối tượng đám mây độc lập bao gồm ba thành phần:

• Đối tượng dữ liệu

• Siêu dữ liệu mô tả

• Mã định danh duy nhất cho phép các giao diện lập trình ứng dụng (API) tìm và truy xuất dữ liệu đã lưu trữ

Các đối tượng này không yêu cầu mối quan hệ với nhau, nghĩa là không cần các hệ thống phân cấp dữ liệu, thư mục và thư mục phức tạp có trong các hệ thống dựa trên tệp. Cách tiếp cận này làm cho lưu trữ đối tượng đám mây trở nên lý tưởng cho dữ liệu phi cấu trúc vốn không tự nhiên phù hợp với các yêu cầu lưu trữ quan hệ của cơ sở dữ liệu hàng và cột.

Quyền truy cập vào các đối tượng được quản lý bởi API. Sử dụng API RESTful dựa trên HTTP, các đối tượng trong đám mây có thể được truy cập ở mọi nơi, mọi lúc và từ mọi thiết bị. Các lệnh phổ biến như PUT, POST, GET và DELETE cho phép người dùng có quyền phù hợp dễ dàng quản lý lưu trữ đối tượng đám mây theo yêu cầu.

Trong khi lưu trữ đối tượng có thể được sử dụng trên bất kỳ khuôn khổ CNTT nào, bao gồm cơ sở dữ liệu cục bộ, đám mây lai và môi trường đa đám mây thực sự, khối lượng và sự đa dạng của dữ liệu hiện được các công ty tạo ra hàng ngày thường khiến lưu trữ đám mây tiết kiệm chi phí hơn. Điều này cho phép các công ty mở rộng vô hạn cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu của họ. 

Lưu trữ đối tượng đám mây: So sánh như thế nào

Lưu trữ đối tượng là tiến bộ mới nhất so với các đối tác truyền thống của nó trong lưu trữ dữ liệu: lưu trữ tệp và khối. Hiểu cách lưu trữ đối tượng so sánh sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về các lợi thế và khả năng của nó để tăng hiệu quả cho cách các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu. Một số lĩnh vực mà lưu trữ đám mây dưới dạng dịch vụ đứng đầu bao gồm:

• Di chuyển dữ liệu an toàn và hiệu quả

• Khả năng mở rộng

• Tùy chỉnh

Lưu trữ đối tượng so với lưu trữ tệp

Lưu trữ dựa trên tệp dựa trên mô hình quan hệ tạo ra các kết nối phân cấp giữa các phần dữ liệu có cấu trúc, chẳng hạn như bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu SQL. Mặc dù vẫn là tùy chọn quen thuộc và hữu ích cho lưu trữ tại chỗ, nhưng đây không phải là lựa chọn tốt nhất cho lượng dữ liệu lớn.

Lưu trữ đối tượng

Lưu trữ tập tin

Tốt nhất cho lượng lớn dữ liệu và nội dung

Tốt nhất cho lượng dữ liệu và nội dung nhỏ hơn

Việc di chuyển, chuyển giao và chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện dễ dàng trên nhiều vùng

Dữ liệu được bảo quản tốt nhất và dễ quản lý hơn khi được chia sẻ cục bộ

Có thể mở rộng quy mô khi doanh nghiệp phát triển và thu thập thêm dữ liệu và nội dung 

Giới hạn khả năng mở rộng

Siêu dữ liệu có thể tùy chỉnh mà không giới hạn thẻ để sắp xếp dữ liệu hợp lý

Không có siêu dữ liệu tùy chỉnh với giới hạn về thẻ

Lưu trữ đối tượng so với lưu trữ khối

Lưu trữ theo khối, còn được gọi là lưu trữ cấp khối, sử dụng lưu trữ đám mây hoặc mạng lưu trữ khu vực (SAN) để cung cấp lưu trữ dữ liệu đơn giản và có thể mở rộng. Dữ liệu được chia thành các khối có kích thước bằng nhau, với mỗi khối được lưu trữ riêng biệt và được chỉ định một mã định danh duy nhất. Phương pháp này cho phép các khối được lưu trữ được tách khỏi các môi trường người dùng cụ thể. Thay vào đó, các khối có thể được lưu trữ và truy cập từ bất kỳ đâu bằng cách sử dụng mã định danh được chỉ định.

Lưu trữ đối tượng

Lưu trữ khối

Tốt nhất cho lưu lượng cao; Nhanh chóng và dễ dàng

 Tốt nhất cho dữ liệu giao dịch

Việc di chuyển, chuyển giao và chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện dễ dàng trên nhiều vùng. 

Tốc độ chia sẻ hoặc di chuyển dữ liệu chậm lại khi khoảng cách giữa bộ lưu trữ và người nhận ứng dụng tăng lên 

Có thể mở rộng vô hạn

Giới hạn khả năng mở rộng

Năng lực tổ chức cao giúp dữ liệu được xác định và thu thập hiệu quả

Không có siêu dữ liệu và tổ chức thấp

Lưu trữ đối tượng đám mây có cách tiếp cận khác. Đối tượng được lưu trữ ở định dạng gốc của chúng bất kể nguồn gốc, kích thước hoặc loại. Trong khi đối tượng đi kèm với các mã định danh duy nhất như những mã được sử dụng trong lưu trữ khối, chúng bao gồm siêu dữ liệu mô tả bổ sung ngữ cảnh vào nội dung được lưu trữ.

Trong khi mã định danh đối tượng vẫn giữ nguyên, siêu dữ liệu có thể được chỉnh sửa khi cần để đảm bảo mô tả và thông tin chi tiết về đối tượng luôn được cập nhật.

Kiến trúc lưu trữ dựa trên đối tượng

• Sự đơn giản

Lưu trữ đối tượng mang lại hiệu quả tối đa cho việc thu thập, di chuyển và truy cập dữ liệu, với sự dễ dàng tối ưu. Định dạng của nó được thiết kế để dễ sử dụng, triển khai và bảo trì.

• Khả năng lập trình

Các nhà phát triển làm việc với lưu trữ đối tượng có thể thực hiện các hành động trên hồ dữ liệu, nhóm lưu trữ và các bộ sưu tập dữ liệu lớn khác theo chương trình. Siêu dữ liệu có thể tùy chỉnh giúp xác định và truy xuất dữ liệu dễ dàng, ngay cả khi được lưu trữ trong hồ dữ liệu lớn.

• Tiêu thụ giống như đám mây

Giải pháp lưu trữ đối tượng mở rộng theo quy mô doanh nghiệp theo lượng lưu trữ và dịch vụ được sử dụng. Cấu trúc của nó được thiết kế để chỉ tính phí cho dung lượng lưu trữ được sử dụng.

Lợi ích chính của lưu trữ đối tượng đám mây

• S3 được hỗ trợ

Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích với các giải pháp lưu trữ của Seagate. Amazon S3 cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng sắp xếp khối lượng lớn dữ liệu, cung cấp thêm tính bảo mật cho các phần dữ liệu quan trọng và quản lý các hồ dữ liệu. Dịch vụ này mở rộng theo nhu cầu dữ liệu của bạn, cung cấp  giá S3 linh hoạt  chỉ tính phí cho những gì bạn sử dụng.

Lưu trữ đám mây Lyve ™  của Seagate  cung cấp khả năng di động dữ liệu bổ sung.  

• Khả năng kết hợp

Các giải pháp lưu trữ đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển sang cơ sở hạ tầng đám mây có thể cấu hình nhờ phương pháp lưu trữ dữ liệu độc lập của chúng. Khi các công ty triển khai nhóm tài nguyên ảo hóa, có thể cấu hình theo thời gian thực, các đối tượng có thể dễ dàng được truy cập, di chuyển hoặc sao chép để cải thiện hiệu suất CNTT tổng thể.

• Tùy chỉnh siêu dữ liệu

Lưu trữ đối tượng đám mây cho phép tùy chỉnh hoàn toàn siêu dữ liệu, giảm thời gian cần thiết để xác định các tài sản dữ liệu cụ thể. Trong khi lưu trữ khối dựa vào kiến ​​thức về mã định danh chính xác để định vị dữ liệu chính, việc lưu trữ đối tượng đám mây sử dụng siêu dữ liệu mô tả giúp có thể triển khai các chức năng tìm kiếm đối tượng dựa trên từ khóa.

Các giải pháp lưu trữ đối tượng mới cũng cung cấp hỗ trợ nguồn mở để giúp hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu ở quy mô lớn. Thay vì dựa vào các kiến ​​trúc lưu trữ độc quyền buộc các công ty phải lựa chọn nhà cung cấp cụ thể, các dịch vụ nguồn mở giúp tùy chỉnh các khuôn khổ lưu trữ, để chúng đáp ứng các nhu cầu hiện tại và phát triển cùng với môi trường CNTT đang mở rộng.

• Liên tục

Bằng cách di chuyển lưu trữ đối tượng lên đám mây, các công ty có được tính liên tục của dữ liệu dựa trên tính khả dụng nhất quán và khả năng mở rộng lớn. Bất kể doanh nghiệp cần truy cập dữ liệu của mình ở đâu, khi nào hoặc bằng cách nào, lưu trữ đối tượng đám mây đều có thể thực hiện được. Trong trường hợp khẩn cấp, tấn công bằng phần mềm tống tiền hoặc thảm họa khác có thể ảnh hưởng đến dữ liệu, các thiết bị lưu trữ đối tượng có thể dễ dàng được tổng hợp thành các nhóm lớn hơn hoặc sao chép trên nhiều môi trường đám mây mà không mất đi độ trung thực để cung cấp quyền truy cập nhất quán ở mọi nơi, mọi lúc. 

Ưu tiên xây dựng  kế hoạch phục hồi thảm họa lưu trữ đám mây đã được thiết lập để bạn có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng cần thiết cho chức năng chung của doanh nghiệp.  

• Sự tuân thủ

Bất kể dữ liệu được lưu trữ như thế nào hoặc ở đâu—cho dù tại chỗ, trong các trung tâm dữ liệu đồng vị trí hay trên đám mây—các công ty đều có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ quy định. Sử dụng lưu trữ dựa trên tệp tại chỗ đòi hỏi các tổ chức phải đầu tư vào cả nhân sự bảo mật thông tin (infosec) tại địa phương và các công nghệ có thể mở rộng cần thiết để bảo vệ các nguồn dữ liệu đang mở rộng.

Khi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đáng tin cậy, các phiên bản lưu trữ đối tượng có thể được bảo vệ bằng mã hóa nâng cao và tuân thủ các quy định bảo mật có liên quan, chẳng hạn như PCI DSS, HIPAA, FISMA và GDPR, để hợp lý hóa việc tuân thủ lưu trữ. 

• Quản lý chi phí

Các dịch vụ lưu trữ đối tượng dựa trên đám mây thường tận dụng các mô hình định giá trả tiền theo mức sử dụng cho phép các công ty quản lý chính xác chi phí lưu trữ và giảm nguy cơ mở rộng. Không có chi phí trả trước cho phần cứng, các công ty có thể giảm chi phí CapEx và thay vào đó tập trung vào việc sử dụng hiệu quả các khoản đầu tư OpEx để tối đa hóa lưu trữ ở quy mô lớn.

Lưu trữ đối tượng không chỉ là một giải pháp lưu trữ đơn thuần mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc quản lý và tối ưu hóa dữ liệu. Với khả năng lưu trữ linh hoạt, khả năng mở rộng không giới hạn và hiệu suất cao, lưu trữ đối tượng đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Trong tương lai, khi dữ liệu tiếp tục gia tăng với tốc độ chóng mặt, lưu trữ đối tượng chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược lưu trữ của bất kỳ tổ chức nào.Tin tức liên quan

Ổ cứng Exos 24TB mới của Seagate mang lại dung lượng dẫn đầu thị trường cho các siêu quy mô và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp
Ổ cứng Exos 24TB mới của Seagate mang lại dung lượng dẫn đầu thị trường cho các siêu quy mô và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp

455 Lượt xem

Ổ cứng Exos 24TB mới của Seagate mang lại dung lượng dẫn đầu thị trường cho các siêu quy mô và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp Seagate ® Technology Holdings plc (NASDAQ: STX), công ty hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp lưu trữ dữ liệu, đã giới thiệu ổ cứng Seagate ® Exos ® X24 mới. 
Camera giám sát Imou Bullet 2C đạt chuẩn IP67 chống chịu thời tiết tốt
Camera giám sát Imou Bullet 2C đạt chuẩn IP67 chống chịu thời tiết tốt

457 Lượt xem

Camera giám sát Imou Bullet 2C đạt chuẩn IP67 chống chịu thời tiết tốt Camera Imou Bullet 2C là một trong những dòng Bullet nói chung và sản phẩm Imou Bullet 2C nói riêng được thiết kế chuyên dụng cho việc bảo đảm an ninh tại những hộ gia đình, chuỗi cửa hàng, văn phòng vừa và nhỏ. Đặc điểm nổi bật của Imou Bullet 2C so với những đối thủ cùng phân khúc là cảm biến thu nhận hình ảnh sắc nét, hỗ trợ định dạng file H.265 tiết kiệm dung lượng bộ nhớ, thiết kế đạt chuẩn IP67 chống chịu thời tiết tốt
Synology® ra mắt DiskStation® DS224+ và DS124, thiết bị lưu trữ nhỏ gọn để cải thiện năng suất làm việc
Synology® ra mắt DiskStation® DS224+ và DS124, thiết bị lưu trữ nhỏ gọn để cải thiện năng suất làm việc

523 Lượt xem

Synology® ra mắt DiskStation® DS224+ và DS124, thiết bị lưu trữ nhỏ gọn để cải thiện năng suất làm việc Synology đã ra mắt DiskStation DS224+ và DS124, hai thiết bị bổ sung mới nhất cho loạt giải pháp dữ liệu của Synology dành cho các chuyên gia, nhóm làm việc nhỏ và mô hình triển khai biên (edge).
Bảo mật an toàn cho ngôi nhà thông minh của bạn với Synology Router
Bảo mật an toàn cho ngôi nhà thông minh của bạn với Synology Router

377 Lượt xem

Bảo mật an toàn cho ngôi nhà thông minh của bạn với Synology Router: Số lượng thiết bị kết nối trong một hộ gia đình đã trở thành một thách thức khó nhằn đối với an ninh mạng. Các cuộc tấn công có thể xảy ra với bất kỳ thiết bị nào trong số đó – thiết bị theo dõi trẻ sơ sinh, hệ thống báo động tại nhà, hệ thống lưu trữ nối mạng – và dẫn đến vi phạm quyền riêng tư, mất dữ liệu hoặc thậm chí là thiệt hại vật chất. Xem cách bảo vệ tài sản của bạn trong kỷ nguyên internet với Synology.
Nâng Cao Hiệu Suất Doanh Nghiệp Với Các Ứng Dụng Synology Office
Nâng Cao Hiệu Suất Doanh Nghiệp Với Các Ứng Dụng Synology Office

276 Lượt xem

Nâng Cao Hiệu Suất Doanh Nghiệp Với Các Ứng Dụng Synology Office Synology Office được coi là giải pháp sáng tạo nhất trong danh mục Truyền thông Hợp nhất, làm thay đổi cách các tổ chức tiếp cận hình thức làm việc cộng tác và quản lý quy trình. Nền tảng này nổi bật nhờ khả năng hợp nhất các công cụ năng suất thiết yếu trên cùng một giao diện, mang lại trải nghiệm độc đáo nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh với công nghệ AI tạo sinh để tăng tốc quy trình làm việc.
Synology Thông Báo Ra Mắt Các Thiết Bị ActiveProtect
Synology Thông Báo Ra Mắt Các Thiết Bị ActiveProtect

199 Lượt xem

Synology Thông Báo Ra Mắt Các Thiết Bị ActiveProtect Synology đã công bố về việc cho ra mắt các thiết bị ActiveProtect mới, một dòng bảo vệ dữ liệu được xây dựng có mục đích kết hợp quản lý tập trung với kiến ​​trúc có khả năng mở rộng cao để dễ sử dụng nhất trong phân khúc.
Lựa chọn một màn hình UltraWide 21:9 hay sử dụng hai màn hình 16:9 để học tập và làm việc?
Lựa chọn một màn hình UltraWide 21:9 hay sử dụng hai màn hình 16:9 để học tập và làm việc?

1607 Lượt xem

Lựa chọn một màn hình UltraWide 21:9 hay sử dụng hai màn hình 16:9 để học tập và làm việc? Khi lựa chọn màn hình, tùy theo nhu cầu sử dụng mà luôn có hai kiểu người sử dụng. Những người thích màn hình siêu rộng UltraWide và những người thích sử dụng 2 màn hình. Màn hình UltraWide có nhiều ưu điểm vượt trội về hiệu năng và thẩm mỹ so với sử dụng hai màn hình. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức quan trọng để có thể đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất
Cách Tốt Nhất Để Lưu Trữ Dữ Liệu Tòa Nhà Thông Minh Từ Seagate
Cách Tốt Nhất Để Lưu Trữ Dữ Liệu Tòa Nhà Thông Minh Từ Seagate

242 Lượt xem

Cách Tốt Nhất Để Lưu Trữ Dữ Liệu Tòa Nhà Thông Minh Từ Seagate Mỗi tòa nhà thông minh đều yêu cầu giải pháp lưu trữ dữ liệu có khả năng lưu trữ, xử lý và quản lý dữ liệu được tạo từ mạng thiết bị Internet of Things (IoT) của tòa nhà. Cơ sở hạ tầng lưu trữ này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu của tòa nhà mà còn ảnh hưởng đến giá trị mà dữ liệu mang lại cho hoạt động của tòa nhà.
Camera Imou ngoài trời nào là sự lựa chọn cho bạn năm 2021?
Camera Imou ngoài trời nào là sự lựa chọn cho bạn năm 2021?

566 Lượt xem

Camera Imou ngoài trời nào là sự lựa chọn cho bạn năm 2021? Camera ngoài trời Imou là dòng sản phẩm thiết thực mà bất cứ hộ gia đình nào cũng cần sử dụng. Không chỉ giúp người dùng kiểm soát các sự việc đang diễn ra ở cửa nhà, ngăn chăn sự xâm nhập của kẻ lạ, camera Imou ngoài trời còn giúp người dùng cung cấp các ghi hình cần thiết cho cơ quan công an khi cần phối hợp điều tra. Hãy cùng MaxLink tìm hiểu 03 sản phẩm camera ngoài trời Imou với nhiều tiện ích mà bạn không nên bỏ lỡ nhé!
Synology ra mắt FlashStation FS2500 nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí và loạt ổ cứng SSD mới nhất
Synology ra mắt FlashStation FS2500 nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí và loạt ổ cứng SSD mới nhất

494 Lượt xem

Synology ra mắt FlashStation FS2500 nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí và loạt ổ cứng SSD mới nhất Synology vừa qua đã cho ra mắt FlashStation FS2500, sản phẩm mới nhất của dòng máy chủ all-flash của công ty, đồng thời cũng cập nhật thêm loạt ổ cứng SAT5210, SNV3410 và SNV3510 vào danh mục SSD của mình.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng