Sắp xếp:


Ổ cứng WD BLACK P10 GAME DRIVE (PORTABLE) 4TB WDBA3A0040BBK-WESN

Ổ cứng WD BLACK P10 GAME DRIVE (PORTABLE) 4TB WDBA3A0040BBK-WESN - Dung lượng: 4TB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: USB 3.2

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III MZ-76Q1T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III MZ-76Q1T0BW - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III 2TB MZ-76Q2T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III 2TB MZ-76Q2T0BW - Dung lượng: 2Tb - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III 4TB MZ-76Q4T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860QVO SATA III 4TB MZ-76Q4T0BW - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 250GB MZ-76E250BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 250GB MZ-76E250BW - Dung lượng: 250Gb - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 500GB MZ-76E500BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 500GB MZ-76E500BW - Dung lượng: 500GB - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 1TB MZ-76E1T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 1TB MZ-76E1T0BW - Dung lượng: 1TB - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 2TB MZ-76E2T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 2TB MZ-76E2T0BW - Dung lượng: 2TB - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 4TB MZ-76E4T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO SATA III 4TB MZ-76E4T0BW - Dung lượng: 4TB - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 250GB MZ-N6E250BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 250GB MZ-N6E250BW - Dung lượng: 250GB - Kích thước: M.2 2280 - Kết nối: M.2 SATA - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 520MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 500GB MZ-N6E500BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 500GB MZ-N6E500BW - Dung lượng: 500GB - Kích thước: M.2 2280 - Kết nối: M.2 SATA - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 520MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 1TB MZ-N6E1T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860EVO M2 2280 1TB MZ-N6E1T0BW - Dung lượng: 1TB - Kích thước: M.2 2280 - Kết nối: M.2 SATA - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 520MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 256GB MZ-76P256BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 256GB MZ-76P256BW - Dung lượng: 256GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 530MB/s  

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 512GB MZ-76P512BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 512GB MZ-76P512BW - Dung lượng: 512GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 530MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 1TB MZ-76P1T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 1TB MZ-76P1T0BW - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 530MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 2TB MZ-76P2T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 860 PRO 2TB MZ-76P2T0BW - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 530MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 PRO 512GB MZ-V7P512BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970  PRO 512GB MZ-V7P512BW - Dung lượng: 512GB - Kích thước: M.2 2280 - Kết nối: M.2 NVMe - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 3500MB/s / 2300MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 250GB MZ-V7S250BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 250GB MZ-V7S250BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3 - DRAM cache memory : 512MB LPDDR4  - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc: 3500 MB/s. - Tốc độ ghi: 2300 MB/s

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 500GB MZ-V7S500BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 500GB MZ-V7S500BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3 - DRAM cache memory : 512MB LPDDR4 cho 500GB - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc: 3500 MB/s. - Tốc độ ghi: 3200MB/s 

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 1TB MZ-V7S1T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 1TB MZ-V7S1T0BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3 - DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 cho 1TB - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc: 3500 MB/s. - Tốc độ ghi: 3300MB/s.

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 2TB MZ-V7S2T0BW

Ổ cứng SAMSUNG SSD 970 EVO PLUS 2TB MZ-V7S2T0BW - Chip Samsung V-NAND 3bit MLC. - Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3 - DRAM cache memory : 2GB LPDDR4 cho 2TB - Bảo mật dữ liệu :   + AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).   + TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667). - Tốc độ đọc: 3500 MB/s. - Tốc độ ghi: 3300MB/s.

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 1TB HDWD110UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 1TB HDWD110UZSVA - Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 2TB HDWD120UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 2TB HDWD120UZSVA - Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 3TB HDWD130UZSVA

Ổ cứng TSB P300 DESKTOP HDD 3.5 3TB HDWD130UZSVA - Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 64MB

Ổ cứng TSB 3.5" X300 Performance HDD 4TB HDWE140UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5" X300 Performance HDD 4TB HDWE140UZSVA - Dung lượng: 4TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 6TB HDWE160UZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 6TB HDWE160UZSVA - Dung lượng: 6TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 10TB HDWR11AUZSVA

Ổ cứng TSB 3.5” X300 Performance HDD 10TB HDWR11AUZSVA - Dung lượng: 10TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Cache: 128MB

Hiển thị 1 - 27 / 112 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng